16. 1. 2016

  Vy ještě nemáte na svém webu žádné video? V tom případě mi dovolte několik doporučení a dobře míněných rad;

  Starejte s o svůj web, je to vaše elektronická výkladní skříň. A je důležité, aby web nejen vypadal pěkně, ale aby byl také optimalizovaný pro mobilní telefony. Protože stále více lidí na něj bude přistupovat právě z mobilních zařízení.

  Stále více lidí se nerado prohrabává množstvím informací. A samozřejmě na webu hledají jenom ty služby a produkty, které znají. Ale co když jim chcete říct něco, co neznají a nehledají? Jak to uděláte?

  Začněte uvažovat o natočení videa a jeho umístění na vašem webu. Videoprezentace má tu výhodu, že působí na zrak a sluch současně. Obraz – tedy pohyb – udrží zákazníkovu pozornost a při tom mu můžete sdělit i to, co by jinak na webu nikdy nevyhledával. A věřte, že Váš zákazník se na vaše video rád podívá i přes svůj mobilní telefon!

  Když se o svém webu budete radit s odborníkem na tvorbu webů – a můžeme vám ho doporučit – řekne vám, že jenom web nestačí. Poradí vám, jak k propagaci své firmy a služeb můžete využít sociální sítě a co udělat pro to, aby se vaše prezentace zobrazovala ve vyhledávačích na co nejvyšších pozicích a jak při tom ušetřit své peníze.

  Vaše firemní video může být propagačním filmem, reportáží, dokumentárním filmem, i reklamou. Záleží na tom, pro jaký účel má být video použito  kde má být promítáno. Rádi vám budeme nápomocni ve vašem rozhodování. Vaše promo video musí sloužit především vašim účelům.

  Výroba videa, tedy jeho literární příprava, je odbornou záležitostí a proto byste ji měli svěřit odborníkům. Nenechte se ovlivňovat rádoby odborníky, kteří možná vědí, jak vypadá kamera a kteří hlásají například, že si své firemní video natočíte sami s náklady pod 20.000,- Kč. Nebo, že vám odborná firma na tvorbu videa pomůže s přípravou scénáře. Podobná tvrzení jsou již na první čtení holým nesmyslem. To je jako kdyby po vás někdo chtěl, abyste si sami operovali slepé střevo.

  Cena videa není příliš ovlivněna tím, kdo video natáčí, ale množstvím práce, které je nezbytné vykonat, aby vypadalo tak, jak předepisuje scénář schválený zákazníkem a tím, kteří lidé (profese) ji musejí vykonat a jakou k tomu budou potřebovat techniku. Tedy jinými slovy, cena může být nižší, než uvedená částka nebo naopak mnohonásobně vyšší.
  A odborná firma tu není od toho, aby vám pomáhala psát scénář, i když to třeba umíte, ale od toho, aby scénář připravila sama a vám jej předložila k připomínkám.

  Video vizitka je snad příkladem nejlevnější formy firemní propagace a i ta se dá udělat dobře nebo špatně. Audiovizuální dílo působí na diváka obrazem i zvukem, a to především emocionálně. Je proto také důležité, aby osoba, čtoucí komentář, byla správně vybrána podle dikce, barvy hlasu a schopností hlasového herectví. Ani v tomto ohledu nelze postupovat stylem „přečte to ten, kdo bude mít zrovna čas“.

  Ještě bych se chtěl zmínit o v poslední době stále žádanějším formátu videa, kterým je tzv. aftermovie. Jde vlastně o vzpomínku na něco, co se již konalo. Aftermovie se snaží zaznamenat atmosféru události, vrcholné okamžiky, vzpomenout na výkony účastníků, vítěze, hosty – záleží na tom, čeho se týká. A samozřejmě se používá k propagaci něčeho dalšího, co se ještě nekonalo, ale předpokládá se, že ona budoucí událost bude mít ještě větší ohlasy, než předešlá a že jí navštíví ještě více hostů. A je to také dobrý příklad formátu videa, které si sami rozhodně nenatočíte.