Šot a šotouš

Druhy záběrů

nahled

Nejčastějším překladem anglického slova shot je podle Googlu výstřel a druhým nejčastějším překladem  je záběr. To prý proto, že spuštění kamery…

Čtěte více

Rakurs kamery

Prostředky filmu

nahled

Při natáčení filmu je kamera běžně umístěna na stativu, vodorovně, asi ve výši očí herců. To je jakési neutrální postavení…

Čtěte více

Dokumentární film

Filmový žánr

nahled

Dokumentární film je nejstarším filmovým žánrem. Vznikl současně se vznikem prvního kinematografického přístroje; Již při pořizování prvních filmových záběrů vznikly první…

Čtěte více

Čas ve filmu

Prostředky filmu

nahled

V současné době se již nikdo nepozastavuje nad tím, že doba trvání děje ve filmu (dramatický čas) se podstatně liší…

Čtěte více

Technický scénář

Literární příprava

nahled

Literární scénář převedený do technické řeči filmu. Píše jej v období příprav filmu (výroba) režisér ve spolupráci s kameramanem, výtvarníkem, střihačem, hudebním…

Čtěte více

Literární scénář

Literární příprava

nahled

Konečná fáze literární přípravy filmu. Obsahuje podrobný obsah všeho, co divák v kině uvidí a uslyší, tedy nejen úplný přehled děje, popis…

Čtěte více

Scénosled

Literární příprava

nahled

Přechodná fáze literární přípravy filmu mezi filmovou povídkou a literárním scénářem. Podává stručně přehled děje rozdělený do jednotlivých scén tak, jak…

Čtěte více

Filmová povídka

Literární příprava

nahled

V literární přípravě filmu podoba textu následující po synopsi a předcházející literárnímu scénáři. Dává již jasnou představu budoucího filmu a jeho žánru. V anglicky…

Čtěte více

Synopse

Literární příprava

nahled

Fáze literární přípravy filmu následující po námětu. Synopse dává přibližnou představu o budoucím filmu a jeho žánru, stručně, bez rozpracování jednotlivých scén popisuje…

Čtěte více

Cinema Direct

Filmový styl

nahled

Přímý neboli bezprostřední film byl vlastně součástí novodobého amerického filmu, který   mimo jiné bezprostředně navázal na vlnu cinéma vérité….

Čtěte více

Cinema Verite

Filmový styl

nahled

Termín převzatý z francouzštiny, v doslovném překladu kino pravda. Poprvé jej použil D. Vertov, na jehož dílo navázala na přelomu 50. a 60. let skupina…

Čtěte více

Americký plán

Druhy záběrů

nahled

Záběr, v němž je lidská postava zachycena od hlavy po kolena. Ve scénáři je označen zkratkou AP. Přestože se tento druh záběru…

Čtěte více

Velký detail

Druhy záběrů

nahled

Druh záběru zachycující nejmenší část z celku. Do záběru této velikosti se nevejde celá hercova tvář. Plátno nám ukáže jen její…

Čtěte více

Detail

Druhy záběrů

nahled

Záběr zachycující zblízka malou část celku. Jeho velikost je vymezena lidskou tváří nebo jedním předmětem, který zabere celé plátno. Na…

Čtěte více

Polodetail

Druhy záběrů

nahled

Druh záběru, jehož velikost je určena zachycením lidské postavy nebo skupiny dvou až tři postav po prsa, eventuálně do pasu. Při polodetailu…

Čtěte více

Polocelek

Druhy záběrů

nahled

Záběr, jehož velikost je dána velikostí celé lidské postavy. Zdůrazňuje postavu herce a jeho gesta, pozadí má jen dokreslující hodnotu. Filmaři…

Čtěte více

Celek

Druhy záběrů

nahled

Celek je filmový záběr zaznamenávající nějaký předmět nebo jev v jeho úplnosti. To je např. záběr celého pokoje. Celek zdůrazňuje prostředí, dekoraci…

Čtěte více

Záběr

Druhy záběrů

nahled

Nejmenší část filmu mezí dvěma střihy, natočená bez přerušení od jedné klapky ke druhé. Tato charakteristika neodporuje jiné, podle níž…

Čtěte více

Scénárista

Filmové profese

nahled

Spisovatel, věnující se psaní filmových scénářů, ať už původních nebo adaptací literárních děl. Scenárista nemusí být vždy autorem filmového námětu….

Čtěte více

Střihač

Filmové profese

nahled

Dnes zpravidla člověk s odborným vysokoškolským vzděláním, který při natáčení filmu úzce spolupracuje s výrobním štábem, řídí práci svých asistentů a částečně práci skriptu….

Čtěte více

Dramaturgie

Filmové profese

nahled

Tento pojem se používá v různých významových a obsahových souvislostech. Ve starších slovnících se můžeme dočíst, že dramaturgie je umění vyprávění, umění…

Čtěte více

Vyjadřovací prostředky

Prostředky filmu

nahled

Každý umělecký druh má své vyjadřovací prostředky dané povahou toho kterého umění. Vyjadřovací prostředky jsou nezbytné k tomu, aby myšlenka dostala…

Čtěte více

Filmový jazyk

Prostředky filmu

nahled

Stejně jako každé umění má i film svůj vlastní soubor vyjadřovacích prostředků, ale současně je i sdělovacím systémem podobně jako přirozený jazyk….

Čtěte více

Ostřič

Filmové profese

nahled

Druhý asistent kameramana ovládající optiku kamery. V průběhu natáčení provádí zaostřování a přeostřování, většinou podle předchozí dohody s kameramanem nebo podle jeho momentálních…

Čtěte více

Švenkr

Filmové profese

nahled

První asistent kameramana. Slangové označení jeho funkce je odvozeno od termínu označujícího pohyb kamery – švenk. Švenkr odpovídá za kvalitu…

Čtěte více

Kameraman

Filmové profese

nahled

V historických dobách rozvoje filmu byl kameraman vlastně i režisérem, jak je tomu dodnes často v dokumentárním filmu, a především ve filmu reportážním….

Čtěte více

Režisér

Filmové profese

nahled

Aneb proč každý nemůže být filmovým režisérem Režisér je hlavním autorem filmového díla a zodpovídá za jeho uměleckou a myšlenkovou kvalitu. Režie…

Čtěte více

Denní práce

Odborná témata

nahled

Jde o záběry natočené za jeden filmovací den. Po jejich vyvolání v laboratořích je prohlíží režisér se svými spolupracovníky. Je třeba zkontrolovat, zda…

Čtěte více

Výukový film

Filmový žánr

nahled

Jde o typ účelového filmu, u nějž poznávací funkce zcela převažuje nad ostatními. Široká možnost použití filmu při výuce vyplývá ze specifických možností…

Čtěte více