Dokumentární film je nejstarším filmovým žánrem. Vznikl současně se vznikem prvního kinematografického přístroje; Již při pořizování prvních filmových záběrů vznikly první dokumentární záběry, jako záznam skutečných reálných dějů.

    Kromě těchto autentických záznamů vznikly brzy další formy dokumentárního filmu: hraný dokument jako filmová rekonstrukce, reportáž, interwiev, filmový šot, anketa, střihový dokument, jehož zvláštním útvarem je dokument umělecký. Z hlediska žánru může dokumentární film být lyrický, epický a dramatický, může být samostatným uměleckým dílem, může být publicistický nebo čistě účelovou záležitostí, jakou je například pracovní postup, instruktáž apod.  Tyto formy dokumentárního filmu mohou být vzájemně kombinovány do periodicky vydávaných celků, jakým byl legendární Filmový týdeník, může jím být měsíčník či aktualita.

    Filmová rekonstrukce může ukázat divákům děje, při nichž kamera být nemohla, většinou na autentickém místě, kde se zobrazovaná událost skutečně odehrála. Ale nemusí to být pravidlem, zvlášť, pokud je autentické místo problematicky dosažitelné. Mohou v ní vystupovat skuteční aktéři události a film může být doplněn jejich osobními výpověďmi. Dnes je natáčení rekonstrukce často nahrazováno levnou (drahou) počítačovou animací a situaci pak musí zachraňovat komentář, který je i v ostatních případech jedou z nejdůležitějších součástí dokumentárního filmu.

    Velký rozvoj dokumentárního filmu byl zaznamenán během 1. světové války, kdy se divácký zájem soustředil na záběry z bojišť. Tehdy byly položeny základy nejen periodickým reportážím, ale i propagačnímu, tedy vlastně propagandistickému filmu. Tehdy také poprvé v dějinách projevily zájem o film vládní úřady.