V literární přípravě filmu podoba textu následující po synopsi a předcházející literárnímu scénáři. Dává již jasnou představu budoucího filmu a jeho žánru. V anglicky mluvících zemích se místo filmové povídky píše treatment. U nás má filmová povídka průměrný rozsah 50 stran. Vedle podrobně popsaného děje jsou v ní vykresleny jednotlivé postavy a alespoň částečně rozpracovány dialogy. Jako filmová povídka se označuje také samostatný krátký filmový příběh, který je součástí povídkového filmu.

    (Zdroj: MALÝ LABYRINT FILMU autorů Pavly Frýdlové a Jana Bernarda,
    vydalo nakladatelství Albatros v roce 1988)