Fáze literární přípravy filmu následující po námětu. Synopse dává přibližnou představu o budoucím filmu a jeho žánru, stručně, bez rozpracování jednotlivých scén popisuje děj. Synopse mívá rozsah 10-15 stran, píše se bez dialogů nebo s jejich náznakem. Ty jsou rozvinuty až ve filmové povídce.

    (Zdroj: MALÝ LABYRINT FILMU autorů Pavly Frýdlové a Jana Bernarda,
    vydalo nakladatelství Albatros v roce 1988)