Druhý asistent kameramana ovládající optiku kamery. V průběhu natáčení provádí zaostřování a přeostřování, většinou podle předchozí dohody s kameramanem nebo podle jeho momentálních pokynů. Dbá tedy na to, aby byly opticky ostře vykresleny požadované části snímaného obrazu, i když se při snímání poloha a vzdálenost kamery mění. Při těchto změnách přeostřuje v mezích možností ohniskové délky objektivů, která je v případě použití transfokátoru značně proměnlivá. Zakládá také filmovou surovinu do kazet a kazety do kamery a exponovanou surovinu předává laboratořím, odkud ji po vyvolání zase přejímá.

    (Zdroj: MALÝ LABYRINT FILMU autorů Pavly Frýdlové a Jana Bernarda,
    vydalo nakladatelství Albatros v roce 1988)