Přechodná fáze literární přípravy filmu mezi filmovou povídkou a literárním scénářem. Podává stručně přehled děje rozdělený do jednotlivých scén tak, jak budou řazeny v hotovém filmu. I když dnes se už scénosled v dramaturgické praxi nepoužívá, někteří scenáristé si pomocí scénosledu ověřují logiku vyprávění, srozumitelnost zápletky i vztahů, časovou posloupnost děje.