Záběr, jehož velikost je dána velikostí celé lidské postavy. Zdůrazňuje postavu herce a jeho gesta, pozadí má jen dokreslující hodnotu. Filmaři polocelek označují ve scénáři zkratkou PC.

    (Zdroj: MALÝ LABYRINT FILMU autorů Pavly Frýdlové a Jana Bernarda,
    vydalo nakladatelství Albatros v roce 1988)