Záběr, jehož velikost je dána velikostí celé lidské postavy.

    Zdůrazňuje postavu herce a jeho gesta, pozadí má jen dokreslující hodnotu.

    Filmaři polocelek označují ve scénáři zkratkou PC.