Celek je filmový záběr zaznamenávající nějaký předmět nebo jev v jeho úplnosti. To je např. záběr celého pokoje. Celek zdůrazňuje prostředí, dekoraci nebo její důležitou část a slouží především k orientaci diváka. Používá se zpravidla (ale ne výlučně) k přechodům mezi velkým celkem a záběry zblízka – polodetailem nebo americkým plánem.
    Ve scénáři se označuje zkratkou C.

    (Zdroj: MALÝ LABYRINT FILMU autorů Pavly Frýdlové a Jana Bernarda,
    vydalo nakladatelství Albatros v roce 1988)