Nejčastějším překladem anglického slova shot je podle Googlu výstřel a druhým nejčastějším překladem  je záběr. To prý proto, že spuštění kamery a snímání záběru má jistou podobnost s výstřelem pušky, který trvá velmi krátký okamžik.

    Ještě dávno před tím, než náš rodný jazyk zaplavily anglikanizmy, stejně jako tomu bylo předtím s výrazy přejatými z němčiny, ujalo se slovo šot ve filmařské hantýrce spíše právě v souvislosti s délkou záběru a šotem byly označovány právě ony samostatné krátké záběry, které mají dodnes své místo ve zpravodajství a v dokumentárním filmu.

    Příchod a masové rozšíření digitálních fotopřístrojů, telefonů a ostatních záznamových zařízení, schopných zaznamenávat i krátká videa a možnost vkládat tato videa na internet, dal vzniknout novému krásnému českému slovu „šotouš“. Tímto slovem je označována skupinu lidí, která před příchodem nových digitálních technologií nebyla pro veřejnost prakticky vůbec viditelná a jejíž vizualizaci umožnil právě až vývoj nových médií, neboť před jejich příchodem pracovali většinou pouze s klasickou fotografickou technikou, případně s filmem a samozřejmě jen s omezenými prezentačními možnostmi.

    Příslušníci této skupiny se vyznačují tím, že pořizují právě krátké záběry z oboru velmi úzkých a velmi specializovaných oblastí jejich zájmů; nejpočetnější je zřejmě skupina zajímající se o železnice, obklopující tratě a očekávající průjezd určitého typu historického vlaku. Další, podobnou skupinou zajímající se o letectví obklopuje letiště, kolem kterých jsou pro ni zbudovány speciální vyvýšená pódia či valy, z nichž je možné snímat starty nebo přistání unikátních strojů, aniž by v obraze vadilo oplocení letištní plochy. Chci upozornit, že slovo šotouš, v žádném případě není hanlivým označením kohokoliv a příslušníci těchto skupin (tedy ve velké většině případů) mají hluboké znalosti ve svých oborech. Pokud ovšem nejde o ty případy, kdy se lidé vzájemně fotografují na velmi těžko přístupných místech s plyšovou, případně nafukovací hračkou v náručí, kterou si s sebou za tím účelem přinášejí. Možná to má nějaký hlubší význam, ale ten mi zůstal utajen, nebo jsem ho prostě nepochopil. Ale i oni pořizují krátká videa a odtud slovo šotouš.