Druh záběru zachycující nejmenší část z celku. Do záběru této velikosti se nevejde celá hercova tvář. Plátno nám ukáže jen její část (oči, ústa) nebo nějaký malý předmět ve velkém zvětšení. Velký detail už těžko může vyjádřit duševní stavy člověka. Používá se ho spíše pro zdůraznění tělesných vlastností ať už ve smyslu kladném (upozornění na krásu hereččiných očí) nebo záporném, zesměšňujícím (velký detail mastných úst, polykajících ohromné sousto).

    Velký detail má ještě jednu zvláštní schopnost: polidšťuje zvíře nebo předmět a propůjčuje jim tvář.

    (Zdroj: MALÝ LABYRINT FILMU autorů Pavly Frýdlové a Jana Bernarda,
    vydalo nakladatelství Albatros v roce 1988)