• Délka: 28 min
  • Žánr: instruktážní
  • Rok výroby: 2018
  • Kamera a režie: Roman Rezek

Instruktážní, tedy v tomto případě školící video pro nové zaměstnance má za úkol zefektivnit práci školícímu pracovníkovi, nedovolí mu na nic zapomenout a zkrátí čas „živého“ školení na čtvrtinu. Zbývající čas pak lze využít pro zodpovězení dotazů, zopakování nejdůležitějších informací nebo otestování znalostí nových zaměstnanců. Dalším úkolem filmu je celou délku filmu udržet pozornost diváka, aby na školení nespal a informace vstřebal. Cizojazyčné mutace instruktážních filmů proto nepoužívají titulky, které odvádějí pozornost a divák je nemusí stihnout přečíst. Edukativní účinek filmu by tak přišel v niveč.
V továrnách s nízkou fluktuací je výhodnější využít tohoto média ke školení návštěv, dodavatelů nebo dopravců, což se mnohde prování několikrát denně a to ve dne i v noci.

Textový obsah školení, tedy text filmu, na základě něhož vznikne scénář, určuje zákazník a schvaluje scénář. Po shlédnutí tohoto konkrétního filmu budete znát základní pravidla bezpečnosti práce, budete vědět, co je a co není pracovní úraz, jak se pracovní úraz posuzuje, budete ovládat prevenci bezpečnosti práce, umět používat osobní ochranné pracovních prostředky, poskytovat první pomoc, vědět, jak manipulovat s chemickými látkami, budete znát interní pravidla nakládání s odpady, a vědět, co dělat v případě požáru.

Většina těchto informací se samozřejmě vztahuje ke konkrétní továrně. Protože každá továrna používá jiné chemické prostředky, a jiné osobní ochranné prostředky, třídí jiné odpady, má jinde umístěné lékárničky, případně defibrilátory a všude probíhá jinak evakuace osob.

Další informace o školení BOZP a PO prostřednictví, edukativních videí

A kdyby jste neměli čas se dívat na celý film 28 minut, který je úplně dole, tak zde je k dispozici pětiminutová ukázka: