• Délka: 40 min.
  • Žánr: Dokument
  • Rok výroby: 2013
  • Kamera a režie: Roman Rezek
  • Komentář čte: Václav Urban
  • Produkce: Lucie Růžičková
  • Zvuková režie: Jáchym Kučera
  • Grafická úprava: Petr Mašín
  • Hrají: Václav Urban, Ladislav Lahoda, Petr Mašín

Na rozdíl od jiných, daleko starších měst, má Kladno jeden místní zvyk: Jeho poměrně velké územní celky se velmi často mění. V Kladně se od nepaměti neustále bouralo a přestavovalo a tento jev přetrval do současnosti. Ale jak vlastně vypadalo město Kladno před několika sty lety? A jak před několika desítkami let? A proč vlastně vypadá tak, jak ho známe? Jak a proč vlastně vzniklo?

Na podobné otázky se snaží náš dokument odpovědět nebo alespoň naznačit, jakým směrem po odpovědích pátrat. Během 40 minut není možné zabývat se všemi detaily a mnohá témata jsme museli ze snímku zcela vypustit.

Neoficiální premiéru měl film na výstavě Kladno – doly – hutě, pořádané jako součást „Kladenského fedrování“ k příležitosti 17. setkání hornických a hutnických měst a obcí v ČR, Vernisáž výstavy proběhla 23.srpna 2013 a výstava trvala do 19. září. Tu „oficiální“ premiéru jsme se potom rozhodli uspořádat až 23. října 2013 v kladenském divadélku, které laskavě poskytlo své prostory jako partner tohoto projektu a kam se přišlo podívat asi sto lidí.

Příběh jedné vesnice je nekomerčním projektem, který vznikl bez jakékoli finanční podpory sponzorů. Dokument je určen k volnému šíření pro osobní potřebu a k veřejným projekcím, při nichž nebude vybíráno vstupné. Dokument na originálních nosičích DVD nebo Blueray disku můžete získat za cenu nosiče, krabičky, potisku a obalu, (což v současné době činí 40,- Kč za DVD a 80,- Kč za BD disk, jestli nám naše Česká národní banka ovšem nebude dále „pomáhat“), pokud si o něj napíšete na produkce/rezek.biz

Na rozdíl od jiných, daleko starších měst, má Kladno jeden místní zvyk: Jeho poměrně velké územní celky se velmi často mění. V Kladně se od nepaměti neustále bouralo a přestavovalo a tento jev přetrval do současnosti. Ale jak vlastně vypadalo město Kladno před několika sty lety? A jak před několika desítkami let? A proč vlastně vypadá tak, jak ho známe? Jak a proč vlastně vzniklo?

Na podobné otázky se snaží náš dokument odpovědět nebo alespoň naznačit, jakým směrem po odpovědích pátrat. Během 40 minut není možné zabývat se všemi detaily a mnohá témata jsme museli ze snímku zcela vypustit.

Neoficiální premiéru měl film na výstavě Kladno – doly – hutě, pořádané jako součást „Kladenského fedrování“ k příležitosti 17. setkání hornických a hutnických měst a obcí v ČR, Vernisáž výstavy proběhla 23.srpna 2013 a výstava trvala do 19. září. Tu „oficiální“ premiéru jsme se potom rozhodli uspořádat až 23. října 2013 v kladenském divadélku, které laskavě poskytlo své prostory jako partner tohoto projektu a kam se přišlo podívat asi sto lidí.

Příběh jedné vesnice je nekomerčním projektem, který vznikl bez jakékoli finanční podpory sponzorů. Dokument je určen k volnému šíření pro osobní potřebu a k veřejným projekcím, při nichž nebude vybíráno vstupné. Dokument na originálních nosičích DVD nebo Blueray disku můžete získat za cenu nosiče, krabičky, potisku a obalu, (což v současné době činí 40,- Kč za DVD a 80,- Kč za BD disk, jestli nám naše Česká národní banka ovšem nebude dále „pomáhat“), pokud si o něj napíšete na produkce/rezek.biz

DVD s filmem můžete také získat v Informačním centru v Kladně, naproti kapli sv. Floriána

Obal DVD

Obal DVD

Za pomoc při natáčení filmu děkujeme

Martinu Urbanovi, Ing. Zdeňku Slepičkovi, Janu Stachovi, Ing. Lukáši Zichovi a společnosti ELNET System, s.r.o., Gabriele Černé a Ing. Ivanovi Černému – důl Rako-Lupky spol. s r.o., Ing. Josefu Slavíkovi – Palivový kombinát Ústí nad Labem, Ladislavu Lahodovi – CMA, společnosti pro výzkum historického podzemí, pracovníkům dolů Chrustenice a Schoeller, Sládečkova muzea v Kladně, Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích a Klubu přátel hornických tradic Kladno.

za připomínky a velkou trpělivost děkujeme odborným poradcům, jimiž byli:

PhDr. Zdeněk Kuchyňka – Sládečkovo vlastivědné muzeum Kladno

MgA. Tomáš Voldráb – Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích

MgA. Zdeněk Pospíšil – Krátký film Praha

Jiří Větroň – Česká televize

Jaroslav Grubner – Klub přátel hornických tradic Kladno

Petr Šikýř – Muzeum dopravní techniky O.S.