• Délka: 29 min.
  • Žánr: Dokument
  • Rok výroby: 2011
  • Kamera: Roman Rezek
  • Režie: Ladislav Lahoda

„V jihovýchodním cípu Slovenska, na břehu Dunaje naproti maďarskému Vyšegradu, leží liduprázdné sopečné pohoří Burda. Od světa ho oddělují řeky Dunaj, Hron a Ipeľ. Zdejší hluboké listnaté lesy ukrývají málo známý a skoro zapomenutý systém podzemních chodeb. Účel těchto chodeb je nejasný, místní lidé si vyprávějí, že zde za války měla být podzemní továrna nebo muniční sklady…“

Asi 30 minutový dokumentární film ve formátu HD podle scénáře Ladislava Lahody popisuje nedokončený komplex podzemních chodeb u slovenské osady Kováčov. Vychází z výpovědí pamětníků, resp. jejich potomků a místních obyvatel a z reálného průzkumu, prováděného členy CMA v uplynulých letech.

Rozpracované podzemí je unikátní zejména dobře patrnými metodami ražby štol, šachet a sálů, které se dochovaly i díky značné odlehlosti a nepřístupnosti objektu. Dosavadní výsledky průzkumů naznačují spojitost objektu se skladováním nebo výrobou pohonných hmot pro německou armádu.

Film je doplněn stručnou historií oblasti, ikonografií válečné situace a bojových operací na tomto území v průběhu II.světové války a 3D vizualizací současného i předpokládaného stavu podzemního objektu.

Dokumentace podzemí byla provedena právě včas před postupujícím zánikem chodeb a měla by být výchozím podkladem pro další zájemce o pátrání po historii tohoto a podobných objektů.

Mezi odkazy najdete link na stránky CMA, Společnosti pro výzkum historického podzemí, které doporučuji k prohlédnutí. Snímky z natáčení filmu najdete ve fotofalerii.

Až pět let po natočení tohoto dokumentu byly v Maďarských archivech objeveny záznamy o historii objektu. Pod krycím názvem Medveszsállás sem měla být přesunuta vakuová destilace a zpracování mazacích olejů z rozbombardované rafinerie MOLAJ u města Komárom-Szőny…