• Délka: 6 min.
  • Žánr: Sdělení
  • Rok výroby: 2007
  • Kamera: Roman Rezek
  • Režie: Jiří Větroň

Kliknete-li na odkaz dole, můžete vidět příklad použití firemního videa ke komunikaci důležitého sdělení všem liniovým manažerům.

Konkrétně jde o sdělení viceprezidenta Telefoniky O2, jímž chtěl zdůraznit všem manažerům, proč je důležité, aby se všichni zúčastnili konkrétního rozvojového školení.

Této formy sdělení se užívá ve velkých společnostech, kde přímé oslovení všech manažerů prakticky není možné, nebo by znamenalo uspořádat meeting pro několik set lidí. Náklady na takovou konferenci by byly ve srovnání s cenou za pořízení krátkého videa neúměrně vysoké.

Uvedené video neobsahuje žádné tajné informace.