• Délka: 10 min.
  • Žánr: Propagační film
  • Rok výroby: 2008
  • Kamera: Roman Rezek
  • Režie: Jiří Větroň

Oddělení centra asistované reprodukce se dočkalo jako jedno z prvních přestěhování z provizorního prostoru do nově přestavěné části ve druhém patře ústavního komplexu.

Vedoucí IVF, MUDr. Jitka Řezáčová, provází diváky po pracovišti a vysvětluje, čím se centrum zabývá a proč se nachází právě v budově ÚPMD. Při prohlídce MUDr. Řezáčková ukazuje ambulance sloužící k vyšetřování neplodných párů, operační sál pro jednoduché až středně těžké zákroky a sterilní pracoviště embriologa.

Technickým vybavením a návazností na všechna ostatní oddělení Ústavu pro péči o matku a dítě patří Centrum asistované reprodukce mezi nejmodernější centra v České republice.