• Délka: 11 min.
  • Žánr: Medailon
  • Rok výroby: 2014
  • Kamera a režie: Roman Rezek

V Základní škole ve Vašatově ulici v Kladně došlo v posledních letech k velkým změnám ve složení pedagogického sboru. Dá se říci, že ve školním roce 2014-2015 přivítal žáky prakticky nový tým pedagogů. Přestavit školu a celý pedagogický sbor v počtu 28 lidí formou filmového medailonu byl skvělý nápad, který se setkal s velkým úspěchem jak u pedagogů, u žáků a kupodivu také u ostatních občanů města. Použití videa také podpořilo umístění obrazovky ve vstupní hale školy, která bude přinášet informace o škole a připravovaných akcích žákům i rodičům. Obrazovka má ještě jednu funkci; udržet pozornost žáků, čekajících v její blízkosti na oběd a zabránit tak obvyklým šarvátkám mezi žáky nebo alespoň snížit jejich počet.

Film je spíše soustavou mnoha mikromedailonků o jednotlivých učitelích a také o škole, jejíž historická budova dočasně hostila počátkem minulého století kladenskou reálku a své základní vzdělání zde získal také režisér a výtvarník Zdeněk Miler.