• Délka: 11 min.
  • Žánr: Propagační film
  • Rok výroby: 2016
  • Kamera a režie: Roman Rezek

Když Karel Wittgenstein založil v roce 1889 Poldinu huť, byla její součástí také malá dílna, plnící pouze interní zakázky. A huť v té době prodávala kvalitní ocel, kterou dále nezpracovávala. Ale každému je jasné, že je ekonomicky výhodnější prodávat hotové, opracované výrobky, než surovinu k jejich výrobě. A v tomto směru se Poldina huť začala dále rozšiřovat. Z malé údržbářské dílny vznikla v roce 1899 tzv. Appretura, strojírenský provoz, kde se vyrábělo všechno, co bylo v huti potřeba. Ve snaze po větším zhodnocení výroby začala Appretura na počátku 20. století hotově opracovávat kusové zakázky velkých, až šestkrát zalomených hřídelí, určených pro obrovské lodní motory, pně lodních kormidel a pod.

V roce 1916 se kusová výroba unikátních zakázek ukázala být ekonomicky ne příliš výhodnou a huť usilovala o výrobu velkých sérií menších typů klikových hřídelí, pro v té době rostoucí automobilový a letecký průmysl. A tehdy se začal psát jeden z příběhů historie dnešních Strojíren Poldi, bývalých Mechanických provozů Poldi, jejichž výrobní sortiment – hřídele, válce a nástroje – zůstal zachován prakticky dodnes. V roce 1916 byl zastaven provoz Appretury a byla zahájena sériová výroba klikových hřídelí v nově dostavěné obrobně hřídelí, pozdější „Mechanické dílně 2“. Ta je dnes součástí Strojíren Poldi a klikové hřídele jsou v ní obráběny i nadále.

Strojírny Poldi v letošním roce neslaví jen 100 let od zahájení sériové výroby klikových hřídelí. Ale také 10 let pod křídly skupiny Jet Investment Management, které záleží na udržení výroby ve starých prostorách a vkládá naději do českých strojírenských podniků, patřících ke světové špičce.

A protože se historie prý opakuje, stejně jako v roce 1916, kdy Poldina huť hledala nové možnosti a odbytiště, tak i po stu letech Strojírny Poldi rozšiřují své portfolio o další výrobky přesného obrábění, jako jsou hydraulické prvky nebo součásti měřících zařízení. Strojírny Poldi kráčejí ve stopách zakladatele Poldiny huti, Karla Wittgensteina, využívají nejmodernějšího strojního vybavení a drží krok s vývojem ve světě.

Podívejte se na krátký příběh této společnosti. Film je sice v angličtině, ale můžete si pustit ČESKÉ TITULKY.