• Délka: 42 min.
  • Žánr: Reportáž
  • Rok výroby: 2015
  • Kamera: Jiří Větroň, Roman Rezek, Miloš Větroň
  • Režie: Roman Rezek

23. listopadu 2015 se v posluchárně Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí opět sešla laická i odborná veřejnost a zástupci médií. Tentokrát byly k ke slavnostnímu setkání hned tři důvody;

Prvním z nich bylo zahájení provozu Centra vývojové péče neonatologického oddělení. Jeho základním cílem je zlepšení celkové prognózy perinatálně ohrožených novorozenců se závažnými vrozenými vadami, nízkou porodní hmotností, poruchami nitroděložního vývoje, novorozenců po komplikovaném porodu a novorozenců z vícečetných těhotenství. Vývoj a implementace nových diagnostických a terapeutických postupů v Centru vývojové péče bude pro tyto malé pacienty znamenat zlepšení podmínek pro jejich optimální psychomotorický vývoj a také zlepšení dlouhodobé následné péče.

Současně s Centrem vývojové péče bylo nově otevřeno i oddělení Plastické a estetické chirurgie. To nabídne svým klientkám možnost individuálních úprav těch tělesných partií, na nichž může v důsledku těhotenství a porodu dojít k nežádoucím změnám.

A třetím důvodem byl křest knihy Naše dítě s podtitulem Než se narodí… až se narodí, autorů; doc. MUDr. Jaroslava Feyereisla, CSc.,  MUDr. Petra Křepelky, Ph. D. a kolektivu lékařů Ústavu pro péči o matku a dítě. Cílem této knihy je poskytnout ženám aktuální informace, jak se správně připravit na těhotenství, vlastní porod a následující období péče o dítě v prvních letech jeho života.

Slavnostního setkání se účastnila také návštěva z nejvzácnějších, první dáma, manželka prezidenta České republiky, paní Ivana Zemanová.