• Délka: 15 min.
  • Žánr: Reportáž
  • Rok výroby: 2009
  • Kamera: Roman Rezek, Ivan Šamonil
  • Režie: Jiří Větroň

Rekonstrukce historické budovy Ústavu pro péči o matku a dítě musí rychle pokračovat, aby vyhověla vzrůstajícím požadavkům na kvalitu péče o ženy a jejich děti ve 21. století. Nároky na technické vybavení, podmínky pro vědeckou, klinickou a pedagogickou práci rostou geometrickou řadou a zároveň zavazují celý tým lékařů podávat co nejkvalitnější výsledky své práce.

Právě z těchto důvodů bylo nutné zrekonstruovat již nevyhovující lékařská pracoviště a vybudovat no, prostorné gynekologické a perinatologické ambulance s novou kvalitní technikou. A 6. října 2008 byla nově vzniklá nebo revitalizovaná lékařská pracoviště slavnostně otevřena za přítomnosti vedení ÚPMD, pozvaných hostů, lékařů a zdravotního personálu…….